Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Günümüz dünyasında, bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, doğal kaynakları ve tabiatı koruyarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamak, her bilinçli birey için olduğu kadar her ticari kuruluş için de önemli bir sorumluluktur.

Küreselleşme ile birlikte, toplumlara ait sosyo-ekonomik ve kültürel olguların yanı sıra, alınan her türlü aksiyon da yerel ve milli etki alanını aşarak dünya çapında hissedilmektedir. Bu nedenle sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde; çevre, insan hakları, çalışma şartları ve yolsuzlukla mücadele konularında sorumlu bir bakış açısının, yalnızca yakın çevremizde değil dünyanın her yerinde büyük fark yaratacağına inanıyoruz.

Ostaş İnşaat olarak; bugünkü ve gelecek nesillerin hak ve yararlarını göz önünde bulundurarak ekolojik dengeyi korumak için gereken önlemleri alıyor ve tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken topluma örnek olmayı hedefliyoruz. Bu bilincin tüm çalışanlarımızca kurum kültürümüzün bir parçası olarak benimsenmesi ve bu çerçevede iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi önceliklerimizdendir.